Het Netwerkcentrum professionaliseert uw voorbereiding op calamiteiten en crisissituaties

Dit doen we met veel expertise, creativiteit en daadkracht. Onze opdrachtgevers zijn veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’en, GHOR-bureaus, huisartsen, ziekenhuizen, overige zorginstellingen, en andere organisaties die maatregelen treffen om mogelijke crises te beheersen.

icoon-inrichten

Een ramp of crisis kan grote impact hebben op uw organisatie. Het Netwerkcentrum helpt u vooraf te doordenken hoe u de crisis gaat beheersen. Op welke situaties gaat u zich voorbereiden? Welke crisisorganisatie sluit daar het best op aan? Wie krijgt welke taak? Hoe werkt u intern en extern samen?

icoon-doorontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

icoon-advies

Met onze ervaring binnen zorg- en veiligheidsorganisaties zijn wij uw samenwerkingspartner voor opdrachten in uw reguliere organisatie. Wij onderscheiden ons door materiekennis, resultaatgerichtheid en ons vermogen om mensen en partijen met elkaar te verbinden.

Camera Image