Het Netwerkcentrum

TEAM

Het Netwerkcentrum zet expertise in uit de breedte van het werkveld

Aan Het Netwerkcentrum zijn 11 vaste medewerkers en 65 freelance trainers/adviseurs verbonden. Door ons functioneren als netwerk, kunnen we u van dienst zijn met kennis en ervaring uit het hele werkveld, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Mary Haagsma MBA

Mary is binnen Het Netwerkcentrum met haar coördinerende- en managementtaken de spil van ons bedrijf. Zij coördineert en begeleidt de uitvoering van de functiegerichte GHOR opleidingen onder andere door begeleiding en (door) ontwikkeling van de e-learning.

Mary is gediplomeerd coach en heeft ruime werkervaring in de acute gezondheidszorg. Daarmee ondersteunt zij de uitvoering van de activiteiten binnen Het Netwerkcentrum als adviseur, coach en docent. Mary kenmerkt zich door een no-nonsense en resultaatgerichte aanpak.

06 – 246 685 16   |   haagsma@hnwc.nl

Angela Loeffen MCDm

Angela is opleidingskundige en adviseur crisismanagement. Binnen de activiteiten van Het Netwerkcentrum is Angela verantwoordelijk voor OTO-activiteiten voor bestuurders, crisisfunctionarissen ten behoeve van leiding & coördinatie multidisciplinair en specifiek binnen de kolommen GHOR en bevolkingszorg. Ze is de drijvende kracht achter Het Netwerkcentrum crisisbeheersing.

Angela verbindt kennis, theorie, praktijkervaring en didactiek tot gewaardeerde producten voor de professional. Daarnaast wordt zij vanwege haar analytische vermogen en resultaatgerichtheid gewaardeerd als (interim)adviseur op het brede vlak van crisismanagement.

06 – 508 280 35   |   loeffen@hnwc.nl

Frank Rosier MPH

Frank leidt namens Het Netwerkcentrum tal van projecten voor product- en organisatieontwikkeling. Frank is een drijvende kracht achter de vakontwikkeling binnen GHOR en opgeschaalde zorg.

Frank’s resultaatgerichtheid en plezierige manier van mensen betrekken hebben veel innovatieve producten opgeleverd. Frank voelt aan waar de stimulansen liggen voor verandering en verbetering. Daarbij sluiten Frank ’s pragmatische oplossingen uitstekend aan bij zorgprofessionals.

06 – 278 70 257   |   rosier@hnwc.nl

Jelle Meijer MSc

Jelle heeft een achtergrond in de psychologie en bestuurskunde. Hij combineert inzichten uit deze twee disciplines en met geïntegreerde blik kijkt hij naar crisismanagement. Zijn deskundigheid ligt op het vlak van planvorming, het ontwikkelen en het verzorgen van onderwijs. Met zijn ervaring, creativiteit, humor en drive is Jelle een plezierige trainer/ adviseur.

Al met al is Jelle vanuit diverse rollen betrokken bij projecten en OTO-activiteiten op verschillende niveaus, zowel op operationeel- als bestuurlijk niveau. Enerzijds zijn dat multi-trajecten bij veiligheidsregio’s. Anderzijds verzorgt Jelle tal van monodisciplinaire trajecten, daarbij is hij met name actief binnen de ‘witte kolom’ en ‘oranje kolom’.

06 – 310 353 31   |   meijer@hnwc.nl

Sam Stephanus

Sam is de leerwerkstudent bij het Netwerkcentrum. Zij zit in haar vierde en laatste jaar van de studie Integrale Veiligheidskunde aan De Haagse Hogeschool. Vorig jaar heeft zij ervaring opgedaan bij de afdeling Crisisbeheersing van de veiligheidsregio. Naast het schrijven van een scriptie is Sam betrokken bij het organiseren en uitvoeren van OTO-activiteiten binnen zowel de opgeschaalde zorg als binnen de crisisbeheersing. Sam wil zich graag verder ontwikkelen en heeft een leergierige uitstraling. Met haar positiviteit weet zij deelnemers te enthousiasmeren en pakt zij nieuwe uitdagingen met beide handen aan.

06 – 202 63 901   |   stephanus@hnwc.nl

Kees Hendriks

Kees houdt zich binnen het Netwerkcentrum bezig met training en advies aan verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Kees is jarenlang werkzaam geweest als manager in de acute gezondheidszorg. Daarnaast heeft Kees veel praktijkervaring opgedaan ten aanzien van opgeschaalde zorg.

Zijn drijfveer is dat iedere functionaris in een organisatie zo effectief mogelijk, maar ook met vertrouwen, zijn of haar rol kan uitvoeren. Coaching van professionals blijft altijd een mooie uitdaging.

06 – 465 559 77   |   hendriks@hnwc.nl

Levi Schipper

Levi heeft een achtergrond als veiligheidskundige en is werkzaam geweest als adviseur veiligheid binnen een gemeente. De opgedane ervaring binnen de gemeentelijke wereld gebruikt hij in zijn advisering en uitvoering van OTO-activiteiten. Zijn expertise ligt op het vlak van adviseren, opleiden, trainen en oefenen in de oranje kolom. Met zijn ervaring, kennis en resultaatgerichtheid bereidt hij crisisteams en functionarissen zo goed mogelijk voor op het handelen tijdens crisissituaties. Daarnaast is Levi inzetbaar voor verschijnende opdrachten binnen gemeenten.

06 – 251 957 69   |   schipper@hnwc.nl

Jeffrey Wigman

Jeffrey is integraal veiligheidskundige en heeft een brede blik op het gebied van veiligheid, risico- en crisisbeheersing. Door zijn vooropleiding is Jeffrey multi-inzetbaar op het gebied van opleiden, trainen en oefenen.

Jeffrey is een hardwerkende en betrokken trainer/adviseur. Zijn drijfveer is het zien ontplooien van crisisfunctionarissen, -teams en -organisaties. Binnen het Netwerkcentrum is Jeffrey voornamelijk betrokken bij het opleiden, trainen en oefenen binnen de opgeschaalde zorg.

06 – 117 088 56  |   wigman@hnwc.nl

Mark Hekkert

Mark is werkzaam geweest als adviseur Crisisbeheersing en OTO binnen een ziekenhuis/ traumacentrum. Met die ervaring ook veel ziekenhuizen mogen helpen bij planvorming, denk aan ZiROP en Integraal Crisisplan, maar zeker ook bij het uitvoeren OTO-activiteiten, dwars door de organisatie heen. Bij calamiteiten was hij lid van het crisisbeleidsteam als adviseur van de voorzitter en procesbewaker.

Mark is van de inhoud maar ook van het praktische: het moet werkbaar zijn voor de mensen. Makkelijk benaderbaar, betrouwbaar en enthousiast zijn kenmerken waardoor Mark een prettige trainer/ adviseur is die onze diensten zo goed mogelijk laat aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van crisispreparatie en de wensen van onze klanten.

Binnen het Netwerkcentrum houdt Mark zich bezig met trainingen en advisering binnen de opgeschaalde zorg.

06 – 222 997 56   |   hekkert@hnwc.nl

Cindy Gielkens

Cindy heeft als ACGZ in Zuid Limburg de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het totale geneeskundige en multidisciplinaire proces tijdens crises zoals het begin van de corona-pandemie als het hoogwater in Zuid-Limburg. Daarnaast maakt zij als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen vanaf 2010 deel uit van de rampenorganisatie in de 6 zuidelijke Veiligheidsregio’s. Ze heeft zich in deze functie op de kaart gezet als een bestuurlijk-sensitieve professional. Zij streeft altijd naar een, door alle betrokken partijen, gedragen oplossing. Het kort en bondig afstemmen met de betrokkenen op zowel de mensen in het veld, de tactische teams als de bestuurlijk verantwoordelijken is daarbij haar doel. Door haar kennis en kunde, maar ook haar inlevingsvermogen, pragmatische instelling en enthousiasme is zij een netwerker en een prettige gesprekspartner.

Cindy houdt zich bezig met zowel projecten in de crisisbeheersing als de opgeschaalde zorg. Haar ervaring komt van pas in de diverse projecten, zowel binnen de opgeschaalde zorg als binnen de bevolkingszorg en de diverse bestuurlijke processen.

06 – 297 997 30   |   gielkens@hnwc.nl