Het Netwerkcentrum

Klachtenprocedure

Afhandeling van klachten

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan vernemen wij dit graag. Maak dit a.u.b. kenbaar bij een van onze medewerkers en wij zullen met u in gesprek gaan. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat opleveren dan kunt u uw klacht formeel indienen door middel van het invullen van het registratieformulier. Op verzoek doen wij u de volledige procedure van afhandeling toekomen.