Het Netwerkcentrum

OPLEIDINGEN

Theoretische kennis verbinden met praktijksituaties

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Post HBO: Beleidsadviseur Ketencontinuïteit van zorg

Langdurige en bovenregionale/landelijke crises komen vaker voor, en zetten de continuïteit van zorg (nog meer) onder druk. Het is belangrijk dat de zorg hier goed op voorbereid is. Hoe zorg je voor een gezamenlijke voorbereiding en crisisaanpak in de regio? Dit is één van de thema’s van de nieuwe post HBO opleiding beleidsadviseur ketencontinuïteit van zorg.

Post HBO: Adviseur Crisisbeheersing zorginstellingen

Het ‘vak van crisismanagement’ kan een groot verschil kan maken tijdens crises, naast een gedegen voorbereiding van de interne crisisorganisatie. De Adviseur Crisisbeheersing speelt hierbij een cruciale rol. Deze opleiding bereidt u hier op voor.

Algemeen commandant bevolkingszorg (ACBz) 

Vertegenwoordigers van de gemeentelijke kolom maken vast onderdeel uit van de crisisteams. De opleiding ACBz heeft tot doel u voor te bereiden op en te ondersteunen bij het invullen van deze belangrijke functie.

Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) 

De ACGZ geeft functioneel leiding aan de sectie geneeskundige zorg, adviseert de operationeel leider in het ROT over multidisciplinaire besluiten en/of adviseert de directeur Publieke Gezondheid over dilemma’s en besluiten op bestuurlijk niveau. Het bepalen en omgaan met deze dilemma’s staat onder andere centraal in de opleiding ACGZ.

Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG)

De ODPG vervult vanaf een GRIP 3 opschaling  de rol van
adviseur GHOR in het beleidsteam. Deze rol vraagt om de nodige competenties en vaardigheden op het gebied van strategisch
analyseren en strategisch adviseren. Bestuurlijke dilemma’s worden gedefinieerd en bestuurlijk gewogen.

Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN)

Het HIN is vanuit de sectie geneeskundige zorg verantwoordelijk voor de informatieverzameling en bundeling vanuit de geneeskundige keten en de duiding ervan aan het ROT en/of directeur Publieke Gezondheid. Het HIN geeft functioneel leiding aan de Informatiecoördinatoren binnen de zorginstellingen.

Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvD-G)

De Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats van het incident en stemt multidisciplinair af in het motorkapoverleg of Commando Plaats Incident (CoPI).

Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)

Vertegenwoordigers van de gemeentelijke kolom maken vast onderdeel uit van de crisisteams. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) is op operationeel niveau verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen en stemt multidisciplinair af in het CoPI. De opleiding OvD-Bz heeft tot doel u voor te bereiden op en te ondersteunen bij het invullen van deze functie.

Hoofd Ondersteuning geneeskundige zorg (HON)

Het Hoofd Ondersteuning (HON) geeft vanuit de sectie geneeskundige zorg functioneel leiding aan de taakorganisatie ondersteuning en aan de backoffice GHOR. Het HON inventariseert en adresseert knelpunten op gebied van mensen, middelen en expertise (resources) binnen de geneeskundige keten tijdens crises.

Liaison CoPI 

 Het kan zijn dat het CoPI vraagt om iemand van de getroffen organisatie bij het CoPI-overleg te laten aansluiten, die kan functioneren als liaison tussen het CoPI en het crisisteam van zijn organisatie. In deze opleiding leert u hoe u deze functie effectief invult.