We zoeken altijd naar de beste manier om onze opdrachtgever verder te helpen

Het Netwerkcentrum is gespecialiseerd in de inrichting van crisisorganisaties en de competentieontwikkeling van teams en functionarissen in die crisisorganisatie. Wij combineren professionaliteit met een pragmatische en flexibele aanpak, afgestemd op de behoeften van de opdrachtgever.

Profiel

Onze drijfveer

Onze drijfveer is dat verantwoordelijken op alle niveaus tijdens een crisis competent optreden. Met ons aanbod willen we eraan bijdragen dat ze zeker zijn over hun handelen, het speelveld met zijn (on)mogelijkheden kennen, de belangen van de organisatie behartigen en door effectieve coördinatie de beste zorg aan slachtoffers mogelijk maken. Door deze drijfveer te combineren met onze expertise, creativiteit en daadkracht, bewijzen wij onze toegevoegde waarde. Keer op keer.

 

Maatwerkoplossingen

Producten van Het Netwerkcentrum hebben een doordacht basisconcept en worden op maat uitgewerkt voor de opdrachtgever, passend bij de karakteristieken, de risico’s en de (leer)vragen van de organisatie.

 

Actuele inzichten

In onze activiteiten sluiten we aan bij actuele inzichten op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Daarnaast houden we rekening met regelingen, procedures en bijzonderheden in de regio en organisatie van de opdrachtgever.

 

Didactische uitgangspunten

Het Netwerkcentrum hanteert vaste didactische uitgangspunten om deelnemers aan opleidingen, trainingen en oefeningen te motiveren en inspireren:

  • We leveren maatwerk voor individu, team en regio.
  • Doen geeft een hoger leerrendement dan zien of horen.
  • Systematiek is de constante factor.
  • Een trainer/adviseur begeleidt (zelf)reflectie en -verbetering.
  • Het draait om de praktijk, ook in het lokaal.

Kwaliteitszorg

Het Netwerkcentrum optimaliseert continu en systematisch zijn kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit onze ISO-certificering. Daarnaast is het Netwerkcentrum ingeschreven in het kwaliteitsregister CRKBO (CRKBO.nl).

Dankzij ons ISO-certificaat en onze CRKBO-registratie zijn onze onderwijsproducten vrijgesteld van BTW.

CRKBO-ISO
Camera Image