Het Netwerkcentrum

OEFENINGEN

Vaardigheden in de praktijk brengen

Tijdens een oefening gaat u uw vaardigheden in de praktijk brengen in een gesimuleerde, maar realistische situatie. Passende leerdoelen dragen bij aan een effectieve oefening, waardoor u doelgericht kan leren.

Oefendoelen

Een oefening kan verschillende (combinaties van) doelen hebben, zoals:

  • oefenen van de individuele rol;
  • oefenen van het functioneren als crisisteam;
  • oefenen van de samenwerking in de hiërarchie van uw organisatie;
  • oefenen van de samenwerking met ketenpartners;
  • oefenen van processen.

 

In overleg met uw OTO-coördinator analyseren we vooraf uw leervragen en stellen we de oefendoelen vast. Indien relevant worden hierbij verbeterpunten uit vorige oefeningen meegenomen.

 

Scenario’s

Samen met u ontwikkelen we een realistisch en uitdagend scenario. Dit scenario:

  • sluit aan bij relevante plannen en procedures;
  • biedt voldoende input voor het kunnen behalen van de vastgestelde (multidisciplinaire) oefendoelen voor alle deelnemende teams,
  • is wanneer van toepassing uitgewerkt in fasen met berichtgeving per discipline, en geeft daarmee invulling en richting aan het tegenspel in de responscel.

 

Oefenvormen

Op basis van de doelen en het scenario ontwikkelen we een werkvorm voor de oefening en stellen we de waarnemingscriteria vast op basis waarvan de oefening geëvalueerd zal worden. Een laagdrempelige oefenvorm die voor veel doelen geschikt is, is de table-top oefening. Hierbij wordt de crisis niet nagebootst, maar gaan de deelnemers aan de slag gaan met informatie die ze over de crisis krijgen aangereikt. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van een responscel en/of een virtuele buitenwereld in de vorm van bijvoorbeeld berichten via sociale media. Andere oefendoelen kunnen vragen om een simulatie met inzet van acteurs of een real-time oefening. Ook allerlei mengvormen zijn denkbaar. De duur van de oefening kan afhankelijk van het doel en de werkvormen variëren van kort tot meerdaags.

 

Begeleiding en waarneming

Het Netwerkcentrum kan u volledig ontzorgen door zowel de voorbereiding van de oefening als de begeleiding en de waarneming tijdens de oefening te verzorgen. U kunt er ook voor kiezen om de organisatie van de oefening zelf op u te nemen en de externe waarneming te laten verzorgen door Het Netwerkcentrum.