Het Netwerkcentrum

ADVIES & INTERIM MANAGEMENT

Een passende mogelijkheid voor elke situatie

Met onze ervaring binnen zorg- en veiligheidsorganisaties zijn wij uw samenwerkingspartner voor opdrachten in uw reguliere organisatie. Wij onderscheiden ons door materiekennis, resultaatgerichtheid en ons vermogen om mensen en partijen met elkaar te verbinden.

In de dynamiek van uw omgeving kan uw organisatie niet stilstaan. Het Netwerkcentrum levert advies, begeleiding of projectmanagement bij onder andere visie- en strategieontwikkeling, cultuurverbetering, ontwikkeling van diensten en producten, samenwerking of fusietrajecten. Wij dragen bij aan een oplossing van hoge kwaliteit. Daarbij is er veel aandacht voor implementatie en borging. Als het plan klaar is of de samenwerkingsovereenkomst getekend, begint het immers pas echt.

Hebt u tijdelijk ondersteuning of vervanging nodig op management- of bestuursniveau? Wij kijken graag met u naar de beschikbare mogelijkheden.

Adviseurs van Het Netwerkcentrum hebben jarenlange ervaring in de non-profit sector op zowel uitvoerend, management- als bestuurlijk niveau. Die bundeling van kennis van proces en inhoud op alle niveaus, gecombineerd met een resultaatgerichte aanpak en een pragmatische instelling, is onze kracht.

Voorbeelden van trajecten die Het Netwerkcentrum heeft begeleid zijn fusietrajecten van GGD’en en RAV’en en een samenwerkingstraject 1e en 2e lijn.

Wij vervulden interim-opdrachten bij onder andere een regionale ambulancevoorziening, huisartsenpost en GGD.