Het Netwerkcentrum

Lijnoefeningen

'Oefenen in de lijn, zo blijft de wereld klein'

Bij incidenten met een grote maatschappelijke impact, zoals de explosie in Rotterdam, komt er veel af op de crisisfunctionarissen van de gemeente. Wanneer er wordt opgeschaald, staan er op verschillende plekken en niveaus mensen klaar om samen de gevolgen van het incident te bestrijden. De  monodisciplinaire samenwerking staat centraal in onze lijnoefeningen.

Taken en verantwoordelijkheden

Een lijnoefening zorgt ervoor dat sleutelfunctionarissen, zoals de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ), de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ) en de Leider Team Bevolkingszorg (LTBZ), onderling in de lijn moeten afstemmen en samenwerken. De taken van deze functionarissen verschillen vanwege de verschillende verantwoordelijkheden. Waar de OvD-BZ op het (fictieve) plaats incident staat, moet hij de operationele informatie kunnen vertalen naar tactische knelpunten voor de ACBZ die verantwoordelijk is voor het effectgebied en de effecten van het incident op de bevolking.

Leerdoelen

Het doel van deze oefening is om de vakbekwaamheid van deze crisisfunctionarissen te versterken. Met behulp van een realistisch scenario laten wij sleutelfunctionarissen oefenen in het samenwerkingsproces. Daarnaast kunnen zij ervaring opdoen in een simulatie waarbij digitale werkvormen ter ondersteuning worden gebruikt. Deelnemers worden uitgedaagd na te denken over dilemma’s op zowel operationeel, tactisch als bestuurlijk niveau.

Lijnoefeningen zijn geschikt voor elke crisisorganisatie waar er op meerdere niveaus crisisbesluitvorming wordt toegepast. We hebben ervaring binnen alle soorten organisaties , ook binnen de witte kolom en veiligheidsregio’s. De leerdoelen zijn per organisatie anders, wat betekent dat de oefening op maat wordt gemaakt. Wilt u de vakbekwaamheid van uw crisisorganisatie ook versterken door middel van een lijnoefening? Klik hieronder op de oranje knop.

Oefeningen

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?