Het Netwerkcentrum

OPLEIDINGEN

Nieuwe Post-HBO opleiding: Beleidsadviseur Ketencontinuïteit van zorg

Binnen het landschap van crisisbeheersing zien we een verschuiving in aard en kenmerken van crises. Langdurende en bovenregionale/landelijke crisis komen vaker voor, en zetten de continuïteit van zorg in de keten (nog meer) onder druk. Het is belangrijk dat de zorg hier goed op voorbereid is. Hoe zorg je voor een gezamenlijke voorbereiding en crisisaanpak in de regio? Dit is één van de thema’s van de nieuwe post-HBO-opleiding beleidsadviseur ketencontinuïteit in de zorg.

Opleidingsbrochure

De definitieve opleidingsbrochure voor onze nieuwe post-hbo-opleiding is uit! De opleiding biedt kennis, vaardigheden en competentieontwikkeling voor beleidsadviseurs met de focus op ketencontinuïteit van zorg. Klik hier om de opleidingsbrochure te zien. Neem voor meer informatie gerust contact op.

“Als de zorg onder druk komt te staan, gaat dat al snel ten koste van de kwaliteit of de toegankelijkheid van de zorg. Door als zorgketen goed voorbereid te zijn op crisissituaties kun je dit voorkomen.”              

Artikel Crisismanager

Tijdens het ontwikkelen van deze opleiding werd Het Netwerkcentrum bijgestaan door een adviescommissie. Hierin zaten vertegenwoordigers uit het werkveld van de GHOR en de netwerken acute zorg , zodat de opleiding zo goed mogelijk op de praktijk kon aansluiten. Maaike Tindemans van het online vakblad Crisismanager heeft een artikel geschreven waarin zij onder andere Angela Loeffen en een aantal leden van de adviescommissie heeft gesproken. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Benieuwd welke opleidingen we nog meer aanbieden?