Het Netwerkcentrum zet expertise in uit de breedte van het werkveld

Aan Het Netwerkcentrum zijn 10 vaste medewerkers en 65 freelance trainers/adviseurs verbonden. Door ons functioneren als netwerk, kunnen we u van dienst zijn met kennis en ervaring uit het hele werkveld, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Team
_0000_mary

Mary Haagsma MBA

Mobiel 06 – 246 685 16

E-mail haagsma@hnwc.nl

Mary is binnen Het Netwerkcentrum met haar coördinerende- en managementtaken de spil van ons bedrijf. Zij coördineert en begeleidt de uitvoering van de functiegerichte GHOR opleidingen onder andere door begeleiding en (door) ontwikkeling van de e-learning.

Mary is gediplomeerd coach en heeft ruime werkervaring in de acute gezondheidszorg. Daarmee ondersteunt zij de uitvoering van de activiteiten binnen Het Netwerkcentrum als adviseur, coach en docent.

Mary kenmerkt zich door een no-nonsense en resultaatgerichte aanpak.

_0008_frank

Frank Rosier MPH

Mobiel 06 – 278 702 57

E-mail rosier@hnwc.nl

Frank leidt namens Het Netwerkcentrum tal van projecten voor product- en organisatieontwikkeling. Frank is een drijvende kracht achter de vakontwikkeling binnen GHOR en opgeschaalde zorg.

Frank’s resultaatgerichtheid en plezierige manier van mensen betrekken hebben veel innovatieve producten opgeleverd. Frank voelt aan waar de stimulansen liggen voor verandering en verbetering. Daarbij sluiten Frank ’s pragmatische oplossingen uitstekend aan bij zorgprofessionals.

_0002_eric

drs. Eric Stijger

Mobiel 06 – 554 545 95 

E-mail stijger@hnwc.nl

Eric is bestuurskundige en beschikt over brede kennis van het volledige spectrum van crisisbeheersing. Hij heeft uitgebreide operationele ervaring met tal van crisissituaties.

Analytisch, creatief en deskundig zijn woorden die Eric goed typeren en hem als adviseur in staat stellen complexe vraagstukken binnen het veiligheidsdomein te vertalen naar bruikbare oplossingen. Zijn aanpak typeert zich door integraliteit, waarbij mens, proces, organisatie en techniek in samenhang leiden tot oplossingen die écht werken en bijdragen aan een veiligere samenleving.

_0007_levi

Levi Schipper

Mobiel 06 – 251 957 69

E-mail schipper@hnwc.nl

Levi heeft een achtergrond als veiligheidskundige en is werkzaam geweest als adviseur veiligheid binnen een gemeente. De opgedane ervaring binnen de gemeentelijke wereld gebruikt hij in zijn advisering en uitvoering van OTO-activiteiten. Zijn expertise ligt op het vlak van adviseren, opleiden, trainen en oefenen in de oranje kolom. Met zijn ervaring, kennis en resultaatgerichtheid bereidt hij crisisteams en functionarissen zo goed mogelijk voor op het handelen tijdens crisissituaties. Daarnaast is Levi inzetbaar voor verschijnende opdrachten binnen gemeenten.

_0001_anna

Anne van Rijswick

E-mail vanrijswick@hnwc.nl

Anne is Integraal Veiligheidskundig en is werkzaam geweest als Adviseur Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio en het GHOR Bureau Limburg-Noord. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan als Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid binnen de gemeente. Anne heeft ervaring als operationeel leidinggevende in de crisisorganisatie als OvD-G en Informatiemanager in het beleidsteam. Binnen het Netwerkcentrum houdt Anne zich bezig met training, advies en is betrokken bij
verschillende projecten.

Bij Anne is afspraak is afspraak. Ze is nieuwsgiering en leergiering en is daardoor in slaat gebleken zich in korte tijd te ontwikkelen tot een allround crisisbeheerser.

_0005_angela

Angela Loeffen MCDm

Mobiel 06 – 508 280 35

E-mail loeffen@hnwc.nl

Angela is opleidingskundige en adviseur crisismanagement. Binnen de activiteiten van Het Netwerkcentrum is Angela verantwoordelijk voor OTO-activiteiten voor bestuurders, crisisfunctionarissen ten behoeve van leiding & coördinatie multidisciplinair en specifiek binnen de kolommen GHOR en bevolkingszorg. Ze is de drijvende kracht achter Het Netwerkcentrum crisisbeheersing.

Angela verbindt kennis, theorie, praktijkervaring en didactiek tot gewaardeerde producten voor de professional. Daarnaast wordt zij vanwege haar analytische vermogen en resultaatgerichtheid gewaardeerd als (interim)adviseur op het brede vlak van crisismanagement.

_0003_jelle

Jelle Meijer MSc

Mobiel 06 – 310 353 31

E-mail meijer@hnwc.nl

Jelle heeft een achtergrond in de psychologie en bestuurskunde. Hij combineert inzichten uit deze twee disciplines en met geïntegreerde blik kijkt hij naar crisismanagement. Zijn deskundigheid ligt op het vlak van planvorming, het ontwikkelen en het verzorgen van onderwijs. Met zijn ervaring, creativiteit, humor en drive is Jelle een plezierige trainer/ adviseur.

Al met al is Jelle vanuit diverse rollen betrokken bij projecten en OTO-activiteiten op verschillende niveaus, zowel op operationeel- als bestuurlijk niveau. Enerzijds zijn dat multi-trajecten bij veiligheidsregio’s. Anderzijds verzorgt Jelle tal van monodisciplinaire trajecten, daarbij is hij met name actief binnen de ‘witte kolom’ en ‘oranje kolom’.

_0004_kees

Kees Hendriks

Mobiel 06 – 465 559 77

E-mail hendriks@hnwc.nl

Kees houdt zich binnen het Netwerkcentrum bezig met bezig met training en advies aan verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Kees is jarenlang werkzaam geweest als manager in de acute gezondheidszorg. Daarnaast heeft Kees veel praktijkervaring opgedaan ten aanzien van opgeschaalde zorg.

Zijn drijfveer is dat iedere functionaris in een organisatie zo effectief mogelijk, maar ook met vertrouwen, zijn of haar rol kan uitvoeren. Coaching van professionals blijft altijd een mooie uitdaging.

_0006_jeffrey

Jeffrey Wigman

Mobiel 06 – 117 088 56

E-mail wigman@hnwc.nl

Jeffrey is integraal veiligheidskundige en heeft een brede blik op het gebied van veiligheid, risico- en crisisbeheersing. Door zijn vooropleiding is Jeffrey multi-inzetbaar op het gebied van opleiden, trainen en oefenen.

Jeffrey is een hardwerkende en betrokken junior trainer/adviseur. Zijn drijfveer is het zien ontplooien van crisisfunctionarissen, -teams en -organisaties. Binnen het Netwerkcentrum is Jeffrey voornamelijk betrokken bij het opleiden, trainen en oefenen binnen de opgeschaalde zorg.

cindy-hnwc

Cindy Gielkens

Mobiel 06 – 29 79 97 30

E-mail  gielkens@hnwc.nl

Cindy heeft als ACGZ in Zuid Limburg de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het totale geneeskundige en multidisciplinaire proces tijdens crises zoals het begin van de corona-pandemie als het hoogwater in Zuid-Limburg. Daarnaast maakt zij als Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen vanaf 2010 deel uit van de rampenorganisatie in de 6 zuidelijke Veiligheidsregio’s. Ze heeft zich in deze functie op de kaart gezet als een bestuurlijk-sensitieve professional. Zij streeft altijd naar een, door alle betrokken partijen, gedragen oplossing. Het kort en bondig afstemmen met de betrokkenen op zowel de mensen in het veld, de tactische teams als de bestuurlijk verantwoordelijken is daarbij haar doel. Door haar kennis en kunde, maar ook haar inlevingsvermogen, pragmatische instelling en enthousiasme is zij een netwerker en een prettige gesprekspartner.

 

Cindy houdt zich bezig met zowel projecten in de crisisbeheersing als de opgeschaalde zorg. Haar ervaring komt van pas in de diverse projecten, zowel binnen de opgeschaalde zorg als binnen de bevolkingszorg en de diverse bestuurlijke processen.

Camera Image