Het Netwerkcentrum is er voor elke organisatie die zich voorbereidt op rampen en crises

Onze opdrachtgevers zijn onder andere veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’en, GHOR-bureaus, huisartsen, ziekenhuizen, overige zorginstellingen en andere organisaties die maatregelen treffen om mogelijke crises te beheersen.

Opdrachtgevers
Camera Image