Trainingen

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvormen worden daarop afgestemd. We gebruiken voor de deelnemers realistische scenario’s en dilemma’s.

Training voorzitten crisisteam

Voor wie?

Voorzitters van crisisteams op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

Wat leert u?

U gaat aan de slag met de specifieke competenties voor de voorzittersrol rol. U krijgt inzicht in de eigen leidinggevende stijl en hoe deze zich verhoudt tot het leidinggeven in een crisissituatie. Daarnaast zoomen we verder in op de verschillen tussen leidinggeven in de reguliere situatie en leidinggeven in een crisissituatie. We staan uitgebreid stil bij de crisisbesluitvorming op operationeel/tactisch/strategisch niveau.

Camera Image