Trainingen

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvormen worden daarop afgestemd. We gebruiken voor de deelnemers realistische scenario’s en dilemma’s.

Training ondersteuning crisisteam

Voor wie?

Functionarissen met een ondersteunende rol in het crisisteam, zoals secretaressen, administratief medewerkers of communicatiemedewerkers. Omdat ondersteuners nauw moeten samenwerken met de voorzitter van het crisisteam, kan het zinvol zijn dat de voorzitters aanwezig zijn bij (delen van) de training.

 

Wat leert u?

In de training komen ondersteunende vaardigheden aan bod en passeren middelen en methoden de revue. Dit zijn bijvoorbeeld het loggen, plotten en het ondersteunen van de voorzitter bij de voortgangscontrole en de coördinatie van de activiteiten. De ‘logger’ vervult naast de voorzitter een van de meest essentiële rollen in het crisisteam. Daarnaast worden de basisprincipes van crisisbesluitvorming behandeld en de randvoorwaarden waaronder een crisisteam optimaal kan functioneren.

 

Een volledig traject bestaat uit een basistraining en twee vervolgtrainingen.

Camera Image