Trainingen

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvormen worden daarop afgestemd. We gebruiken voor de deelnemers realistische scenario’s en dilemma’s.

Training crisisbesluitvorming

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor functionarissen die een coördinerende rol hebben in de crisisorganisatie, bijvoorbeeld als lid van een crisisteam op strategisch, tactisch en/of operationeel niveau. U kunt een groep samenstellen met deelnemers van hetzelfde organisatieniveau, maar het kan eveneens leerzaam zijn als teams van verschillende niveaus gezamenlijk deelnemen aan de training.

 

Wat leert u?

U traint de vaardigheden die nodig zijn om de crisis en de gevolgen van de crisis te kunnen beheersen. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • beeld-, oordeels- en besluitvorming (BOB-model);
  • samenwerken;
  • effectief overleggen;
  • toekomstgericht denken;
  • crisiscommunicatie en groepscompetenties.

De training wordt op een interactieve en innovatieve wijze gebracht met behulp van verschillende werkvormen en opdrachten. U krijgt een beetje theorie, veel praktijkoefeningen, individuele feedback en direct in de praktijk toepasbare handvatten.

 

Verdiepingsmogelijkheden

U kunt uw vaardigheden verdiepen in bijvoorbeeld de training Risicoanalyse en scenariodenken. Daarnaast kunt u vervolgtrainingen kiezen die dieper ingaan op de specifieke rollen in het crisisteam, zoals voorzitter, ondersteuner of adviseur.

Camera Image