Trainingen

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvormen worden daarop afgestemd. We gebruiken voor de deelnemers realistische scenario’s en dilemma’s.

Training strategisch analyseren en strategisch adviseren

Voor wie?

Bestuurders/voorzitters en adviseurs van het crisisteam.

 

Wat leert u?

Vanuit verschillende perspectieven dagen we u uit de strategische knelpunten en beleidsvragen uit een casus te destilleren. Hierbij gaan we uit van de leervragen van de doelgroep. Voor bestuurders wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van inzichten rondom de verschillende rollen van de burgemeester, de wet van pleuris, strategische crisiscommunicatie en de nafase. Tactisch- en strategisch adviseurs worden getraind op het signaleren en benoemen van politiek-bestuurlijke aspecten vanuit vier referentiekaders: hulpverlener-burger-media-bestuurder. Op welke manier kunnen deze aspecten verwerkt worden in een kwalitatief goed en compleet advies? Wat is uw cirkel van invloed? Inzicht in bestuurlijke bevoegdheden en gezag bij rampen en crisis is tevens een belangrijk thema. Bij een gecombineerde trainingsgroep (bestuurders/voorzitters en adviseurs) kunnen ook onderlinge verwachtingen besproken en gedefinieerd worden. Dit versterkt de samenwerking tijdens een daadwerkelijk incident.

Camera Image