Het Netwerkcentrum combineert gedegen kennis van de praktijk met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Planvorming opleiden, trainen en oefenen (OTO-plan)

Het voorbereiden van de crisisorganisatie via opleiden, trainen en oefenen is een continu lerend proces. Wij helpen u dit planmatig vorm te geven volgens het principe van de PDCA-cyclus (plan-do-check-act). In het meerjaren OTO-beleidsplan legt u het kader vast voor het opleiden, trainen en oefenen. Dit wordt vervolgens concreet uitgewerkt in OTO-jaarplannen, waarin u de verschillende activiteiten per jaar beschrijft.

 

Om de leerdoelen van uw crisisfunctionarissen te formuleren, maakt u onder andere gebruik van kwalificatieprofielen. Met behulp van competentiemetingen kunt u uw inspanningen baseren op het actuele niveau van uw functionarissen en de effecten van uw OTO-inspanningen meten. Ook aanbevelingen uit oefeningen of evaluaties van daadwerkelijke crises worden gebruikt om het plan verder aan te scherpen.

Camera Image