Het Netwerkcentrum combineert gedegen kennis van de praktijk met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Ontwikkeling hulpmiddelen voor de crisisorganisatie

E-learning

U wilt uw medewerkers het nut en de noodzaak laten zien van de voorbereiding op rampen en crises en hen kennis overdragen over de afspraken in uw crisisplan. Een interactieve e-learningmodule is hiervoor een praktisch en aantrekkelijk middel. Wij maken de module op maat voor uw organisatie.

 

Het Netwerkcentrum maakt gebruik van het elektronische leersysteem ‘Courseware’ van Articulate. ‘Courseware’ is een eenvoudig, flexibel en beproefd systeem, dat door een groot aantal opleidingen wordt ingezet. Het heeft uitgebreide mogelijkheden om beeld- en filmmateriaal op te nemen en opdrachten en oefeningen te maken.

 

Een voorbeeld van een e-learningmodule die wij ontwikkelden is de ‘Basiscursus crisisbeheersing’. De modules in de e-learning worden gebruikt als theoretische ondersteuning voor alle opleidingen die Het Netwerkcentrum aanbiedt.

Camera Image