Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleidingen overige functies Bevolkingszorg

Binnen de veiligheidsregio’s maakt de kolom bevolkingszorg vast onderdeel uit van de crisisorganisatie. De inrichting van deze kolom kent een aantal vaste elementen, maar hierbij worden ook regionale keuzes gemaakt. Zo kennen we verschillende samenstellingen van een team bevolkingszorg, zijn functies een lokale dan wel een regionale verantwoordelijkheid en worden rollen met elkaar gecombineerd. Onze opleidingsproducten voor de functionarissen binnen de kolom bevolkingszorg zijn dan ook gebaseerd op de regionale situatie, en dus altijd maatwerk. Uitgangspunt daarbij zijn de kwalificatieprofielen en opleidingskaders zoals vastgesteld binnen het project GROOT van het veiligheidsberaad. Waar landelijke examens beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld voor de functie Hoofd Taakorganisatie, kunnen we die desgewenst organiseren.

 

Het Netwerkcentrum is door het IFV geaccrediteerd als opleider en examenorganisator bevolkingszorg.

Camera Image