Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Officier van Dienst Geneeskundige zorg (OvD-G)

Opleiding tot Officier van Dienst geneeskundig

De Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) geeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening op de plaats van het incident en stemt multidisciplinair af in het motorkapoverleg of Commando Plaats Incident (CoPI).

 

Voor wie?

Functionarissen die door de GHOR als OvD-G zijn geselecteerd.

 

Wat leert u? 

De opleiding is gebaseerd op het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier OvD-G. De opleiding omvat 9 cursusblokken:

 • Context crisisbeheersing (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt wet en regelgeving, bevoegd gezag, crisisorganisatie, kolompartners en crisispartners.
 • Crisismanagement (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt risicoanalyse, scenario-denken, crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.
 • Verdieping crisistypen (e-learning)
  Dit cursusblok behandelt de gevolgen en dilemma’s van de meest voorkomende crisistypen, de relatie met de meest betrokken kolommen en crisispartners, bijhorende plannen en procedures in relatie tot de eigen rol.
 • Coördinatie en leidinggeven (1 cursusdag)
  De cursusdag behandelt leiderschap, leidinggeven en aansturen van de geneeskundige hulpverlening en multidisciplinaire coördinatie.
 • De OvD-G in de praktijk (multidisciplinaire oefenweek)
  In dit 5-daags cursusblok past de OvD-G alle kennis, vaardigheden en procedures (o.a. GGB, extreem geweld) toe in de oefenpraktijk.

Wanneer start de opleiding?

De cursist kan iedere dag starten met de opleiding. De cursusdagen worden frequent aangeboden zodat de regio en cursist invloed hebben op de doorlooptijd van de opleiding. De cursusdagen in 2021 zijn op te vragen via haagsma@hnwc.nl

 

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt uw kandidaat opgeven via haagsma@hnwc.nl. U kunt ook bellen naar Mary Haagsma: 06 24668516.

Het examen

De multidisciplinaire oefenweek wordt afgesloten met een praktijkexamen en een eindgesprek. Het examen is PLATO-gecertificeerd. Cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een certificaat.

Accreditatie

De OvDG opleiding is geaccrediteerd voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en meldkamer ambulance centralisten die BIG geregistreerd staan bij V&V en register zorgprofessionals. Voor de gehele opleiding staan 52 punten.  Voor alle cursusdagen zijn los punten toe te kennen. Wij verzorgen de inschrijving na afronding van je opleidingstraject tot OvDG.

Kosten

Het lesgeld voor de totale opleiding is € 7.050-, inclusief de kosten voor het examen. Alle cursusblokken zijn ook los te volgen voor de OvD-G die behoefte heeft aan verdieping op specifieke onderdelen of oefening.

Camera Image