Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)

Vertegenwoordigers van de gemeentelijke kolom maken vast onderdeel uit van de crisisteams. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) is op operationeel niveau verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen en stemt multidisciplinair af in het CoPI. De opleiding OvD-Bz heeft tot doel u voor te bereiden op en te ondersteunen bij het invullen van deze functie.

 

Voor wie?

Functionarissen die namens de kolom bevolkingszorg als Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) verantwoordelijk zijn voor de bevolkingszorgprocessen op operationeel niveau en zitting hebben in het Commando Plaats Incident (CoPI).

 

Wat leert u?

De opleiding is gebaseerd op de kwalificatie- en opleidingsprofielen die in het project GROOT zijn ontwikkeld voor de OvD-Bz (www.veiligheidsberaad.nl – project GROOT).

 

De opleiding begint met een interactief e-learningtraject, om vooral uw theoretische kennis op het juiste niveau te brengen. U maakt onder andere huiswerkopdrachten waarbij u in uw eigen organisatie op zoek gaat naar antwoorden. U krijgt hierbij ondersteuning van een ervaren begeleider.

 

Daarna volgen drie contactdagen.

Contactdag 1 begint met een terugblik op de e-learning, waarna we de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en positionering van de OvD-Bz bespreken.

Contactdag 2 gaat over crisisbesluitvorming. Onderwerpen als beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming, agendavoering, effectief overleg en leiderschap komen dan uitvoerig aan bod. U gaat vooral zelf aan de slag met kleine oefeningen en opdrachten.

De laatste contactdag wordt volledig gewijd aan het integreren van de aangeboden vaardigheden in CoPI-oefeningen, onder leiding van een professionele leider CoPI. U wordt op basis van het ‘model proeve van bekwaamheid’ van het IFV waargenomen en krijgt op individueel niveau feedback op uw optreden tijdens de oefening.

 

Toetsing en certificering

Toetsing vindt plaats middels een theoretische toets en tijdens een praktijksimulatie, geëxamineerd door het examenbureau IFV.

Camera Image