Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON)

Opleiding tot Hoofd Ondersteuning

Het Hoofd Ondersteuning (HON) geeft vanuit de sectie geneeskundige zorg functioneel leiding aan de taakorganisatie ondersteuning en aan de backoffice GHOR. Het HON inventariseert en adresseert knelpunten op gebied van mensen, middelen en expertise (resources) binnen de geneeskundige keten tijdens crises.

 

Voor wie?

Functionarissen die door de GHOR als HON zijn geselecteerd.

 

Wat leert u? 

De opleiding is gebaseerd op het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier HON. De opleiding omvat 6 cursusblokken:

 • Context crisisbeheersing (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt wet en regelgeving, bevoegd gezag, crisisorganisatie, kolompartners en crisispartners.
 • Crisismanagement (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt risicoanalyse, scenario-denken, crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.
 • Verdieping crisistypen (e-learning)
  Dit cursusblok behandelt de gevolgen en dilemma’s van de meest voorkomende crisistypen, de relatie met de meest betrokken kolommen en crisispartners, bijhorende plannen en procedures in relatie tot de eigen rol.
 • Optioneel: regie in de opgeschaalde zorg (1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt persoonlijk leiderschap en sturing op de backoffice GHOR.
 • Optioneel: het HON in de praktijk (1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt rollen en taken binnen de backoffice GHOR en de geneeskundige kolom in relatie tot resourcemanagement.
 • Samenwerken in de backoffice GHOR (cursusdag)
  Cursusdag waarbij de cursist, samen met ACGZ en HIN in de backoffice, alle kennis en deelvaardigheden in de oefenpraktijk brengt.

Wanneer start de opleiding?

De cursist kan iedere dag starten met de opleiding. De cursusdagen worden frequent aangeboden zodat de regio en cursist invloed hebben op de doorlooptijd van de opleiding. De planning van de cursusdagen kan u opvragen bij haagsma@hnwc.nl.

 

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt uw kandidaat opgeven via haagsma@hnwc.nl. U kunt ook bellen naar Mary Haagsma: 06 24668516.

Het examen

Ieder kwartaal is de mogelijkheid de opleiding via een examen af te ronden. Het examen is PLATO-gecertificeerd. Cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een certificaat.

Kosten

Het lesgeld voor de totale opleiding is € 4.445.-, inclusief de kosten voor het examen. Alle cursusblokken zijn ook los te volgen voor het HON die behoefte heeft aan verdieping op specifieke onderdelen.

Camera Image