Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN)

Opleiding tot Hoofd Informatie

Het Hoofd Informatie (HIN) is vanuit de sectie geneeskundige zorg verantwoordelijk voor de informatieverzameling en bundeling vanuit de geneeskundige keten en de duiding ervan aan het ROT en/of directeur Publieke Gezondheid. Het HIN geeft functioneel leiding aan de Informatiecoördinatoren binnen de zorginstellingen.

 

Voor wie?

Functionarissen die door de GHOR als HIN zijn geselecteerd.

 

Wat leert u? 

De opleiding is gebaseerd op het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier HIN. De opleiding omvat 6 cursusblokken:

 • Context crisisbeheersing (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt wet en regelgeving, bevoegd gezag, crisisorganisatie, kolompartners en crisispartners.
 • Crisismanagement (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt risicoanalyse, scenario-denken, crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.
 • Verdieping crisistypen (e-learning)
  Dit cursusblok behandelt de gevolgen en dilemma’s van de meest voorkomende crisistypen, de relatie met de meest betrokken kolommen en crisispartners, bijhorende plannen en procedures in relatie tot de eigen rol.
 • Informatiemanagement (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt netcentrisch werken, opstellen startbeeld, informatielijnen in de crisisstructuur, sturing aan het informatieproces in de geneeskundige keten en LCMS.
 • Het HIN in de praktijk (1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt rollen en taken binnen de backoffice GHOR en de geneeskundige kolom in relatie tot informatiemanagement.
 • Samenwerken in de backoffice GHOR (cursusdag)
  Cursusdag waarbij de cursist, samen met ACGZ en HON in de backoffice, alle kennis en deelvaardigheden in de oefenpraktijk brengt.

Wanneer start de opleiding?

De cursist kan iedere dag starten met de opleiding. De cursusdagen worden frequent aangeboden zodat de regio en cursist invloed hebben op de doorlooptijd van de opleiding. De planning van de cursusdagen kan u opvragen via haagsma@hnwc.nl.

 

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt uw kandidaat opgeven via haagsma@hnwc.nl. U kunt ook bellen naar Mary Haagsma: 06 24668516.

Het examen

Ieder kwartaal is de mogelijkheid de opleiding via een examen af te ronden. Het examen is PLATO-gecertificeerd. Cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een certificaat.

Kosten

Het lesgeld voor de totale opleiding is € 4.445.-, inclusief de kosten voor het examen. Alle cursusblokken zijn ook los te volgen voor de HIN die behoefte heeft aan verdieping op specifieke onderdelen.

Camera Image