Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding crisiscoördinator

De crisiscoördinator coördineert in zijn bedrijf of instelling de voorbereiding op het functioneren van de organisatie onder crisisomstandigheden. De opleiding Crisiscoördinator geeft u over handvatten en tools om deze taak te vervullen.

De rol van crisiscoördinator tijdens een crisis (warme fase) blijft in deze opleiding buiten beschouwing. Om competent te worden in deze rol, adviseren we u onder andere de trainingen crisisbesluitvorming en risicoanalyse en scenariodenken te volgen.

 

Voor wie?

Functionarissen die in hun organisatie de voorbereiding op crisisomstandigheden coördineren. De opleiding kent een vast basisconcept, maar we maken hem op maat voor de doelgroep. We verzorgden de opleiding bijvoorbeeld voor coördinatoren van het huisartsen rampenopvangplan (HAROP).

 

Wat leert u?

Het opleidingstraject start met een interactieve e-learningmodule, bestaande uit theorie en verwerkingsopdrachten binnen uw eigen organisatie. Daarnaast zijn er twee contactdagen, waarop vaardigheidstraining en leren van elkaar centraal staan.

De modules zijn opgebouwd rond de kerntaken van de crisiscoördinator:

  • coördinatie van een actueel, afgestemd en geïmplementeerd crisisplan;
  • coördinatie van een cyclisch traject van opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op mogelijke crises;
  • het onderhouden van contacten met in- en externe (keten)partners.

Eindopdracht

Als afsluitende toets maakt u een eigen OTO-beleidsplan en OTO-jaarplan. U wordt hierbij begeleid door een coach/begeleider van Het Netwerkcentrum.

Camera Image