Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Algemeen Commandant Geneeskundige zorg (ACGz)

Opleiding tot Algemeen Commandant Geneeskundige zorg

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) geeft functioneel leiding aan de sectie geneeskundige zorg, adviseert de operationeel leider in het Regionaal Operationeel Team over multidisciplinaire besluiten en/of adviseert de directeur Publieke Gezondheid over dilemma’s en besluiten op bestuurlijk niveau.

 

Voor wie?

Functionarissen die door de GHOR als ACGZ zijn geselecteerd.

 

Wat leert u? 

De opleiding is gebaseerd op het landelijk vastgestelde kwalificatiedossier ACGZ. De opleiding omvat 6 cursusblokken:

 • Context crisisbeheersing (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt wet en regelgeving, bevoegd gezag, crisisorganisatie, kolompartners en crisispartners.
 • Crisismanagement (e-learning en 1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt risicoanalyse, scenario-denken, crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.
 • Verdieping crisistypen (e-learning)
  Dit cursusblok behandelt de gevolgen en dilemma’s van de meest voorkomende crisistypen, de relatie met de meest betrokken kolommen en crisispartners, bijhorende plannen en procedures in relatie tot de eigen rol.
 • Regie in de opgeschaalde zorg (1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt persoonlijk leiderschap en sturing op de sectie GHOR.
 • De ACGZ in de praktijk (1 cursusdag)
  Dit cursusblok behandelt rollen en taken binnen de backoffice GHOR, de eigen crisisorganisatie, het ROT en politiek bestuurlijk wegen en adviseren.
 • Samenwerken in de backoffice GHOR (cursusdag)
  Cursusdag waarbij de cursist, samen met HIN en HON, in het ROT en in de backoffice, alle kennis en deelvaardigheden in de oefenpraktijk brengt.

 

Wanneer start de opleiding?

De cursist kan iedere dag starten met de opleiding. De cursusdagen worden frequent aangeboden zodat de regio en cursist invloed hebben op de doorlooptijd van de opleiding.

 

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt uw kandidaat opgeven via het inschrijfformulier en dit te mailen naar haagsma@hnwc.nl. Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden. U kunt ook bellen naar Mary Haagsma: 06 24668516.

 

Het examen

Ieder kwartaal is de mogelijkheid de opleiding via een examen af te ronden. Het examen is PLATO-gecertificeerd. Cursisten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een certificaat.

 

Kosten

Het lesgeld voor de totale opleiding is € 4.445.-, inclusief de kosten voor het examen. Alle cursusblokken zijn ook los te volgen voor de ACGZ die behoefte heeft aan verdieping op specifieke onderdelen.

Camera Image