Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met een examen.

Opleiding Algemeen commandant bevolkingszorg (ACBz)

Vertegenwoordigers van de gemeentelijke kolom maken vast onderdeel uit van de crisisteams. De Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBz) is op tactisch niveau verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen en stemt multidisciplinair af in het ROT. De opleiding ACBz heeft tot doel u voor te bereiden op en te ondersteunen bij het invullen van deze functie.

 

Voor wie?

Functionarissen die namens de kolom bevolkingszorg als ACBz verantwoordelijk zijn voor de bevolkingszorgprocessen op tactisch niveau en zitting hebben in het Regionaal Operationeel Team (ROT).

 

Wat leert u?

De opleiding is gebaseerd op de kwalificatie- en opleidingsprofielen die in het project GROOT ontwikkeld zijn voor de ACBz (www.veiligheidsberaad.nl – project GROOT).

 

De opleiding begint met een interactief e-learningtraject om vooral uw theoretische kennis op niveau te brengen. U maakt onder andere huiswerkopdrachten, waarbij u in uw eigen organisatie op zoek gaat naar antwoorden. U krijgt hierbij ondersteuning van een ervaren begeleider.

 

Contactdag 1 begint met een terugblik op de e-learning, waarna we de taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en positionering van de OvD-Bz bespreken.

Contactdag 2 gaat over crisisbesluitvorming. Onderwerpen als beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming, agendavoering, effectief overleg en leiderschap komen dan uitvoerig aan bod. U gaat vooral zelf aan de slag met kleine oefeningen en opdrachten.

Contactdag 3 is volledig gewijd aan het integreren van de aangeboden vaardigheden in ROT-oefeningen, onder leiding van een professionele operationeel leider. U wordt waargenomen op basis van het ‘model proeve van bekwaamheid’ van het IFV en krijgt op individueel niveau feedback op uw optreden tijdens de oefening.

 

Toetsing en certificering

Toetsing vindt plaats middels een theoretische toets en tijdens een praktijksimulatie, geëxamineerd door het examenbureau IFV.

Camera Image