Bij- en nascholing 2020

In 2020 bieden we in het kader van blijvende vakbekwaamheid bij- en nascholingen aan. De cursusdagen in de initiële opleidingen zijn allen ook los te volgen. Deze cursussen kunnen als herhaling of verdieping als losse module aangeboden worden.

Bij en nascholingen 2020

In 2020 bieden we in het kader van blijvende vakbekwaamheid bij- en nascholingen aan. De cursusdagen in de initiële opleidingen zijn allen ook los te volgen. Deze cursussen kunnen als herhaling of verdieping als losse module aangeboden worden.

 

Alle onderdelen van de OvDG opleiding zijn geaccrediteerd voor ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs en meldkamer ambulance centralisten die BIG geregistreerd staan bij V&V en register zorgprofessionals.

 

Context crisisbeheersing (e-learning en 1 cursusdag) voor ACGZ, HON, HIN en OvDG

Dit cursusblok behandelt wet en regelgeving, bevoegd gezag, crisisorganisatie, kolompartners en crisispartners.

Data voor: 27 januari, 11 feb, 20 april, 24 augustus en 7 september

Kosten: € 730,- p/p

 

Crisismanagement (e-learning en 1 cursusdag)

Dit cursusblok behandelt risicoanalyse, scenario-denken, crisisbesluitvorming en crisiscommunicatie.

Data voor ACGZ, HIN en HON: 10 februari, 18 mei, 18 september en 27 oktober

Data voor de OvDG: 3 februari, 3 maart, 9 september en 6 oktober

Kosten: € 730,- p/p

 

Regie in de opgeschaalde zorg (1 cursusdag) ACGZ en HON (optie)

Dit cursusblok behandelt persoonlijk leiderschap en sturing op de sectie GHOR.

Data:16 maart, 29 mei, 25 september en 3 november

Kosten: € 730,- p/p

 

Coördinatie en leidinggeven (1 cursusdag) OvDG

De cursusdag behandelt leiderschap, leidinggeven en aansturen van de geneeskundige hulpverlening en multidisciplinaire coördinatie.

Data: 6 maart en 9 april 21 september en 2 november

Kosten: € 730 p/p

 

De OvD-G in de praktijk (multidisciplinaire oefenweek)

In dit 5-daags cursusblok past de OvD-G alle kennis, vaardigheden en procedures (o.a. GGB, extreem geweld) toe in de oefenpraktijk.

Data: Week 11= 8-13 maart, Week = 20 10-15 mei, Week 24= 7-12 juni, Week 40= 27 sep-2 okt, Week 46= 8-13 nov en Week 50= 6-11 dec.

Kosten: € 3795,- p/p

 

 

 

Naast deze cursusdagen bieden we de volgende verdiepingsdagen aan.

 

OvDG:

Crisisbesluitvorming en Grootschalige Geneeskundige Bijstand

De bijscholing geeft verdieping op crisisbesluitvorming met toepassing van de systematiek van beeld-oordeel en besluitvorming (BOB) in het motorkapoverleg en het CoPI. Het maken van een inzetplan bij incidenten met meer dan 10 slachtoffers waarbij Grootschalige Geneeskundige Bijstand(GGB) en waarbij acute zorg en publieke zorg in het bron en effectgebied wordt ingezet.

Data: 1 dag: 22 juni en 16 november 2020

Kosten: €730,-p/p

 

 

OvDG en ACGZ:

Opgeschaalde zorg onder bijzondere omstandigheden

Tijdens deze dag worden verschillende crisistypen inhoudelijk behandeld en uitgewerkt in risico’s en dilemma’s. De OvDG en de ACGZ benaderen deze scenario’s vanuit operationeel en tactisch perspectief en leggen elkaar dilemma’s voor die uit de divers scenario’s naar voren komen op het gebied van acute en publieke zorg en waar multidisciplinaire afstemming gewenst is.

Data: 1 dag: 23 juni en 17 november 2020

Kosten:€730,-p/p

 

 

OvDG en ACGZ:

Risicoanalyse en scenariodenken

Om tot een beargumenteerd inzetplan te komen is beeld-oordeel en besluitvorming nodig.

Omdat informatie pas bij het afronden van een incident compleet is moet de crisisfunctionaris (crisis)besluiten nemen op basis van best / worst case scenario’s. Deze scenario’s kunnen effectief geformuleerd worden op basis van een risicoanalyse. In deze bijscholing worden de ACGZ en OvDG gefaciliteerd om aan de hand van diverse scenario’s een analyse te doen op operationeel en tactisch niveau.

De agendavorming van operationele naar tactische dilemma’s en besluiten en van tactische naar bestuurlijke dilemma’s en besluiten komt hierin aan bod.

Data 1 dag: 24 juni en 18 november 2020

Kosten:€ 730,-p/p

 


ACGZ en DPG:

Strategisch analyseren en adviseren

Aan de advisering van de (O)DPG als ACGZ en aan de Burgemeester door de (O)DPG gaat een analyse vooraf.

Binnen de systematiek van beeld-oordeel en besluitvorming is de fase van oordeelsvorming complex. Er is geen of gebrekkige informatie en veelal geen tijd om informatie in te winnen. Daarom worden scenario’s geformuleerd op basis waarvan besluiten genomen moeten worden en  acties uitgezet. Bij de advisering over de acties is inzicht in het netwerk van algemene en functionele keten van belang.

Data: 1 dag :25 juni en 20 november 2020

Kosten: € 850,- p/p

 

 

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt uw kandidaat opgeven haagsma@hnwc.nl

U kunt ook bellen naar Mary Haagsma: 06 24668516.

Camera Image