Het Netwerkcentrum combineert gedegen kennis van de praktijk met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Ontwikkelen kwalificatieprofielen

Het Netwerkcentrum ondersteunt u graag bij het opstellen van kwalificatieprofielen voor uw crisisfunctionarissen, al dan niet opgenomen in een functieboek. We werken de kwalificatieprofielen uit in kerntaken, producten, resultaten en criteria.

 

Kwalificatieprofielen hebben tot doel:

  • helder en concreet te beschrijven wat de taken en verantwoordelijkheden van de crisisfunctionarissen zijn;
  • inzicht te geven wat van deze functionarissen verwacht wordt;
  • richting te geven aan leerdoelstellingen voor OTO-activiteiten;
  • concrete criteria te formuleren als basis voor waarneming tijdens OTO-activiteiten.

Een voorbeeld van een opdracht die we eerder uitvoerden, betrof het opstellen van kwalificatieprofielen voor veiligheidsregio’s.

Camera Image