Het Netwerkcentrum combineert gedegen kennis van de praktijk met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.

Incidentevaluaties

In uw bedrijf of instelling heeft zich een incident voorgedaan. Welke lessen kunt u leren uit de manier waarop u dit incident heeft aangepakt?

 

Het Netwerkcentrum levert u graag zijn expertise op het gebied van evaluatie van incidenten. In onze evaluatie bezien we of de bestaande plannen en procedures toereikend waren voor de incidentbestrijding en juist zijn gevolgd. Tevens gaan we na of betrokkenen in staat waren de juiste vaardigheden te laten zien. Op basis van de bevindingen formuleren we concrete adviezen om uw aanpak verder aan te scherpen.

 

Enkele voorbeelden van opdrachten die Het Netwerkcentrum uitvoerde zijn de evaluatie van een ernstig, meerdaags bereikbaarheidsprobleem van een zorginstelling en de evaluatie van de aanpak na het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Camera Image