Het Netwerkcentrum combineert gedegen kennis van de praktijk met actuele inzichten over leren en ontwikkelen

U wilt systematisch werken aan de vakbekwaamheid in uw crisisorganisatie. Het Netwerkcentrum ondersteunt u bij planvorming en het in beeld brengen van de huidige situatie en leerdoelen. Onze opleidingen, trainingen en oefeningen zijn professioneel, gericht op uw eigen praktijk en hebben een hoog interactief karakter.


Planvorming

Het voorbereiden van de crisisorganisatie via opleiden, trainen en oefenen is een continu lerend proces. Wij helpen u dit planmatig vorm te geven volgens het principe van de PDCA-cyclus (plan-do-check...


Kwalificatieprofielen

Het Netwerkcentrum ondersteunt u graag bij het opstellen van kwalificatieprofielen voor uw crisisfunctionarissen, al dan niet opgenomen in een functieboek. We werken de kwalificatieprofielen uit in ke...


Competentiemetingen

U wilt uw investeringen in de vakbekwaamheid van uw crisisfunctionarissen zo gericht mogelijk doen, op basis van behoefte en noodzaak. Het inzichtelijk krijgen van de leervragen van uw functionarissen...


Hulpmiddelen

Onze e-learnings en apps zijn ontwikkeld op basis van wensen en behoeften van de klant. Heeft u ook een vraag of idee rond (digitale) hulpmiddelen voor uw crisisorganisatie? Wij kijken graag wat we vo...


Opleidingen

Onze opleidingen leiden op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Waar dat van toepassing is, zijn ze gebaseerd op (landelijk) vastgestelde kwalificatieprofielen en worden ze afgesloten met e...


Trainingen

Onze trainingen hebben een vast basisconcept, dat op maat wordt uitgewerkt voor uw organisatie. De leervraag van de deelnemers staat centraal. Kennisoverdracht, (deel)vaardighedentraining en werkvorme...


Oefenen

Tijdens een oefening gaat u uw vaardigheden in de praktijk brengen in een gesimuleerde, maar realistische situatie. ...


Incidentevaluaties

In uw bedrijf of instelling heeft zich een incident voorgedaan. Welke lessen kunt u leren uit de manier waarop u dit incident heeft aangepakt? Het Netwerkcentrum levert u graag zijn expertise op het g...


Planvorming


Kwalificatieprofielen


Competentiemetingen


Hulpmiddelen


Opleidingen


Trainingen


Oefenen


Incidentevaluaties

Camera Image